SÜREÇ MADENCİLİĞİ NEDİR?

Süreç Madenciliği ( Process Mining), diğer süreç iyileştirme araçlarına nazaran geçmişi çok da eski olmayan ve popülaritesi gittikçe artan inovatif bir disiplindir.

Süreç Madenciliği ile iş süreçlerinin yürütüldüğü ERP, CRM, EAM, MES vb gibi iş uygulamalarından elde edilen olay kayıtları (event log) analiz edilerek süreçlerin gerçekte nasıl yürütüldüğünün keşfi ve analizi ile süreçlerle ilgili darboğaz, ortalama bekleme süreleri, kaynak verimlilikleri gibi istatistikler elde edilebilmektedir.

Süreç Madenciliği‘ni Veri Madenciliği’nden ayıran en önemli nokta, Süreç Madenciliği’nin salt büyük veri odaklı olmayıp; verileri süreç yönetimi disiplini içerisinde ele alması ve süreç iyileştirme çalışmalarına doğrudan destekleyici nitelikte olmasıdır.

Süreç madenciliği çalışmalarının temel adımı, Olay Kayıtları (Event Log)’nı elde etmektir.

Olay kayıtlarında aşağıdaki bilgiler «mutlaka» bulunmalıdır:

1.Tekil Süreç (Case) ID

2.Aktivite (İş Adımı) Bilgisi

3.Aktiviteye Ait Zaman Damgası (Time Stamp-Başlangıç/Bitiş Tarihi)

Süreç Madenciliği çalışmalarının çıktılarını zenginleştirmek ve ileri düzey analiz/iyileştirme yapabilmek için olay kayıtlarında aşağıdaki bilgilerin bulunması yararlı olacaktır:

1.Aktivitede görev alan kişi/kaynak

2.Aktivitedeki maliyet bilgisi

3. Sürece ve aktiviteye özel diğer bilgiler

SÜREÇ MADENCİLİĞİ İLE HANGİ SORULARA YANIT BULUNABİLİR?

Süreçlerde tekrarlı-mükerrer adımlar var mı? Bu adımlar katma değer yaratmıyorsa bunların elimine edilmesi nasıl mümkün olabilir?

İş süreçleri gerçek hayatta her zaman, modellendiği gibi yürütülmeyebilir. Gerçek dünyadaki süreçler, planlanan süreçlerden ne kadar farklı? 

İş Süreçleri, planlanan hedef zamanlara göre mi işliyor? KPI ve stratejilere ne ölçüde uyabiliyoruz?

Süreçlerimizde hangi adımlar sürecin “kısıt”ı? Hangi adımları iyileştirirsek sürecin kalitesinde ve veriminde iyileşme sağlarız?

İş süreçlerinde hangi kaynaklar daha verimli, hangi kaynaklar âtıl durumda? 

Hangi iş süreçlerimizde mükerrer-tekrarlı işler var ? Bu işleri bir yazılım otomasyonu ya da robotu(RPA) ile otomatikleştirebilir miyiz?